Predpozvánka

Vážené kolegyne, vážený kolegovia,

Dovoľte, aby sme Vás v mene organizátorov pozvali na XVIII.Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v neonatológii konanej v centre východného Slovenska v Košiciach. WHO s názvom „ Desať krokov k úspešnému dojčeniu“ pomáha monitorovať zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť matkám a novorodencom na celom svete k lepšej podpore dojčenia. 

Od 1.januára 2020 je v platnosti aktualizovaný štandardný postup „Štandardný postup na výkon prevencie: Starostlivosť pre matku a novorodenca podľa zásad Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI) – podpora vzťahovej väzby a laktácie“. (2.revízia). Cieľom tohto štandardného postupu je dosiahnuť , aby sa Desať krokov k úspešnému dojčeniu uplatňovalo vo všetkých zdravotníckych zariadeniach a vo vzťahu ku všetkým novorodencom. Jeho súčasťou je podpora žien počas laktácie, aby čo najskôr a ešte v nemocnici si osvojili správnu techniku, pretože dojčenie je základným predpokladom zdravého vývoja každého dieťaťa.

Odborný program bude zameraný na vytváranie podmienok, postupov a ich aplikácia v praxi (zaznamenávanie odporúčaných ukazovateľov) na jednotlivých pracoviskách pri starostlivosti nielen o fyziologických, ale aj nezrelých novorodencov.

Našou snahou je zorganizovať odborné podujatie, ktoré Vám prinesie dostatok podnetov a možnosti realizácie pri zavádzaní štandardného postupu BFHI.

Tešíme sa na vašu účasť.