Informácie

Odborný garant

MUDr. Vanda Chovanová

Organizačný výbor

PhDr. Jana Bazárová
Mgr. Marcela Jánošíková
Mgr. Valéria Vargová
Helena Bednárová dipl.s.

Miesto konania

Hotel Centrum, Južná trieda 2A, 040 01 Košice

Dátum konania

20. – 21. 9. 2022

Hlavné témy

Štandardný postup - Starostlivosť o matku a novorodenca podľa zásad Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI) – podpora vzťahovej väzby a laktácie

Varia

Kontaktná osoba (z vašich radov)

PhDr. Jana Bazárová
Tel. č.: 055/235 4221,  055/235 4222
Mobil: 0903 825 840
E-mail: jana.bazarova@dfnkosice.sk 

Organizačný sekretariát

Ing. Ján Hronský
Mobil: 0905 482 097
E-mail: jan.hronsky@progress.eu.sk

Konferenčný poplatok


on-linena mieste
Člen SSSaPA pri SLS
20 €
25 €
Člen SK SaPA
20 €
25 €
Člen SK MTP
20 €
25 €
Nečlenovia
25 €
30 €

Konferenčný poplatok zahŕňa: prenájom priestorov, propagačné a informačné materiály, technickú podporu podujatia, potvrdenia o účasti. Prvý autor prednášky registračný poplatok neplatí. V prípade neúčasti sa konferenčný poplatok nevracia.

Iné poplatky

obed  20. 9. 2022
10,00 €
obed  21. 9. 2022
10,00 €
spoločná večera
25,00 €

Ubytovanie


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel Centrum 3*
64,-€
75,-€

Parkovné je 6,-€.

Uvádzané ceny sú za izbu a noc, vrátane raňajok a DPH. V cene ubytovania nie je zahrnutá miestna daň 1,50€/osoba/noc. Počet miest v hoteli je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku. Rezervácia ubytovania do:  31. 7. 2022

Zasielanie prihlášok

Prihláška k aktívnej účasti: do 15. 7. 2022

Trvanie prednášky: 10 min (pokiaľ nie je dohodnuté s organizátorom inak)

Forma prednášky: PowerPoint

Abstrakty k prednáškam vkladajte v online registrácii, alebo zašlite mailom na jana.bazarová@dfnkosice.sk

Abstrakty budú slúžiť ako podklad na posúdenie obsahu prednášky pred zaradením do programu.

Prihlásením k aktívnej účasti dáva autor súhlas so zverejnením prednášky na stránke neonatologickasestra.sk

Prihláška k pasívnej účasti: do 31. 8. 2022

Abstrakty

Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka 150 - 200 slov. Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru. Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky. Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.

Štruktúra abstraktu

Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.

Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.

Kredity

Aktívna a pasívna účasť je hodnotená kreditmi v zmysle ustanovení Vyhláška MZ SR 74/2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka platná od 15. 3. 2019. Potvrdenie o účasti obdrží každý účastník po ukončení podujatia