Informácie


Vážení účastníci XVIII. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v neonatológii,

 

Dovoľte mi informovať Vás, že vzhľadom na vývoj situácie na Slovensku a riziká kumulácie množstva účastníkov z viacerých kútov Slovenska a Českej republiky, organizačný výbor vyhodnotil ako zodpovedný prístup presunúť uvedené podujatie, ktoré sa malo konať 29.-30.9.2020 v hoteli Centrum v Košiciach.

O náhradnom termíne podujatia Vás budeme včas informovať.

 

Veríme, že túto mimoriadnu situáciu pochopíte.

 

Ďakujeme.

 

Organizačný výbor.


Odborný garant

MUDr. Vanda Chovanová

Organizačný výbor

PhDr. Jana Bazárová

Mgr. Marcela Jánošíková

Mgr. Valéria Vargová

Helena Bednárová dipl.s.

Miesto konania

Hotel Centrum,

Južná trieda 2A, 040 01 Košice

Dátum konania: 29. – 30. 9. 2020

Hlavné témy

  • Štandardný postup - Starostlivosť o matku a novorodenca podľa zásad Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI) – podpora vzťahovej väzby a laktácie
  • Varia

Kontaktná osoba

PhDr. Jana Bazárová

tel. č.: 055/235 4221, 055/235 4222

Mobil: 0903 825 840

e-mail: jbazarova@dfnkosice.sk

Organizačný sekretariát

Ing. Ján Hronský

mobil: 0905 482 097

e-mail: jan.hronsky@progress.eu.sk

Ubytovanie


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel Centrum 3*
55,-€
64,-€

Parkovné je 5,-€.
Uvádzané ceny sú za izbu a noc, vrátane raňajok a DPH. V cene ubytovania nie je zahrnutá miestna daň 1,50€/osoba/noc. Počet miest v hoteli je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku.
Rezervácia ubytovania do:  31. 07. 2020

Konferenčný poplatokna mieste
Člen SSSaPA pri SLS
15 €
20 €
Člen SK SaPA
15 €
20 €
Člen SK MTP
15 €
20 €
Nečlenovia 
20 €
26 €

Konferenčný poplatok zahŕňa: prenájom priestorov, propagačné a informačné materiály, technickú podporu podujatia, potvrdenia o účasti. Prvý autor prednášky registračný poplatok neplatí. V prípade neúčasti sa konferenčný poplatok nevracia.

Iné poplatky

obed 29. 9. 2020
8,00 €
obed 30. 9. 2020
8,00 €
spoločná večera 29. 9. 2020
20,00 €

Zasielanie prihlášok

Prihláška k aktívnej účasti: do 30. 6. 2020

Trvanie prednášky: 10 min (pokiaľ nie je dohodnuté s organizátorom inak)

Forma prednášky: PowerPoint

Abstrakty k prednáškam vkladajte v online registrácii, alebo zašlite mailom na jbazarova@dfnkosice.sk

Abstrakty budú slúžiť ako podklad na posúdenie obsahu prednášky pred zaradením do programu.

Prihlásením k aktívnej účasti dáva autor súhlas so zverejnením prednášky na stránke neonatologickasestra.sk

Prihláška k pasívnej účasti: do 8. 9. 2020 REGISTRÁCIA UZAVRETÁ

Po online registrácii Vám systém pošle faktúru na úhradu poplatkov (konferenčný, strava, ubytovanie).

V prípade nejasností, alebo nepresností vo faktúre kontaktujte organizačný sekretariát: Ing. Ján Hronský, jan.hronsky@progress.eu.sk, 0905 482 097.

Abstrakty

Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1, dĺžka 150 - 200 slov. Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru. Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.

Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.

Štruktúra abstraktu:

Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.

Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.

Kredity

Aktívna a pasívna účasť je hodnotená kreditmi v zmysle ustanovení Vyhláška MZ SR 74/2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka platná od 15. 3. 2019. Potvrdenie o účasti obdrží každý účastník po ukončení podujatia.